Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski rok założenia. 1975

Jubileuszowa X-ta kadencja Zarządu

SUKCESEM i uzasadnionym optymizmem zakończyła się 2.IV 2017roku. Jubileuszowa X-ta kadencja Zarządu Krośnieńskiego OZŻ w której to funkcję Prezesa pełnił Kol. Jerzy Stasiczak. Od początku stworzona dobra atmosfera pracy członków zarządu, pozwoliła w pełni realizować postanowienia Statutowe i pomnażać wartość materialną Ośrodka Żeglarskiego w Polańczyku.
Były powody do świętowania – w 2015 roku jubileusz 40-lecia KOZŻ a w 2016 roku obchodzono 30-lecie powstania Szkoleniowej Kadry Instruktorskiej KOZŻ.
W okresie 2013 – 2016 w kursach zakończonych egzaminem, uczestniczyło 491 osób, z zewnątrz do egzaminów przystąpiło 147 osób, a patenty instruktorskie zdobyło 10 osób wyszkolonych w naszym Ośrodku.
W temacie prowadzonych inwestycji, należy docenić wykonanie modernizacji budynku szkoleniowo – administracyjnego w tym montaż instalacji sanitarnych w pokojach kursantów.
Wykonano remont łodzi żaglowych, łodzi motorowej i remont kei. Zarządowi X-tej kadencji, udało się powrócić do organizacji regat eliminacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych. Na szczególną pochwałę zasługuje zorganizowanie w Ośrodku KOZŻ, wspólnie z PKOL i PZŻ „II Polonijne Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie”.
Impreza odbyła się 29 lipca 2015 roku. Uczestnicy regat startowali na jachtach „Saturn”.
Za wykonywaną pracę przez okres czterech lat społecznie , bardzo dziękują członkom ustępującego zarządu.

Żeglarki i żeglarze zrzeszeni w klubach przynależnych do KOZŻ.
Ahoj KG.

Back to top