Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski rok założenia. 1975

Regaty Solina 2018 rok

Imprezy żeglarskie Solina 2018

poz. 8 – punktacja ze wsp. 1.1
Przyg. Zbigniew Sokół /Stowarzyszenie Puchar Soliny/ – 602 440 845
05.04.2018 r.

KALENDARZ REGAT ŻEGLARSKICH o „PUCHAR SOLINY 2018”

LP

TERMIN

NAZWA IMPREZY

ORGANIZATOR

MIEJSCE

KLASA ŁODZI

1.

9-10.6

Regaty o „Puchar Prezesa Krośnieńskiego OZŻ”
Eliminacje Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2018
Inauguracja „Pucharu Soliny 2018”

KOZŻ, Puchar Soliny, PPJK

Przystań KOZŻ

wszystkie

2.

14-15.7

Mistrzostwa Polski Południowo – Wschodniej Jachtów Kabinowych -„Prodental Cup”

Prodental, Puchar Soliny

CW Wyspa Energetyk

wszystkie

3.

28-29.7

35-lecie KŻ Naftowiec Sanok
Regaty o „Puchar Komandora KŻ Naftowiec” w tym: Regaty o „Puchar Dyrektora PGNiG Oddział w Sanoku” i Regaty o „Puchar Radia Rzeszów”

KŻ „Naftowiec” Sanok, Radio Rzeszów, Puchar Soliny

Przystań

KŻ „Naftowiec”

wszystkie

4.

4-5.8

Regaty o „Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego”,
Regaty o „Puchar B.WOPR”

Agencja „Marketour”, B.WOPR, Puchar Soliny

Polańczyk

Baza B.WOPR

wszystkie

5.

1-2.9

Regaty o „Puchar Dyrektora PGE Energia Odnawialna Oddział w Solinie”

Puchar Soliny, PGE EO O. w Solinie, CW Wyspa

CW Wyspa Energetyk

wszystkie

 

27.10

Zakończenie „Pucharu Soliny 2018” – „Bal Żeglarza”

Puchar Soliny

„Atrium” w Polańczyku

 

poz. 2 – punktacja ze wsp. 1.1

ZAWIADOMIENIE O REGATACH „PUCHAR SOLINY 2018”
Organizatorem jest Stowarzyszenie Puchar Soliny i organizatorzy regat pucharowych.
Regaty zostaną rozegrane według: Zawiadomienia o regatach Puchar Soliny 2018, Przepisów regatowych PZŻ, zawiadomień o regatach i instrukcjach żeglugi wydanych przez organizatorów poszczególnych regat cyklu.
Nagroda Główna Pucharu Soliny 2018 zostanie rozlosowana wśród sterników jachtów, którzy będą uczestniczyć w min. 3 regatach. Losowanie zostanie przeprowadzone na uroczystej gali podsumowującej Puchar Soliny 2018 w dniu 27.10.2018 roku.
Puchar Soliny 2018 zostanie rozegrany w 5 klasach /grupach/ jachtów – T3, T2, T1, Skiff, Laser.
Podział jachtów na klasy w oparciu o „Formuły pomiarowe PZŻ”.
Puchar Soliny 2018 w klasie zdobędzie sternik, który uzyska najwięcej punktów w 5 wytypowanych regatach, z zastrzeżeniem punktu 10.
Do XVI edycji Pucharu Soliny w sezonie 2018 wytypowano 5 regat:

L.p.

Termin

Nazwa regat

1.

9-10.6

Regaty o „Puchar Prezesa Krośnieńskiego OZŻ”
Eliminacje Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2018

2.

14-15.7

Mistrzostwa Polski Południowo – Wschodniej Jachtów Kabinowych -„Prodental Cup” /punktacja ze wsp. 1,1/

3.

28-29.7

Regaty o „Puchar Komandora KŻ Naftowiec” w tym: Regaty o „Puchar Dyrektora PGNiG Oddział w Sanoku” i Regaty o „Puchar Radia Rzeszów”

4.

4-5.8

Regaty o „Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego” Regaty o „Puchar B.WOPR”

5.

1-2.9

Regaty o „Puchar Dyrektora PGE Energia Odnawialna Oddział w Solinie”

Do punktacji końcowej wlicza się punkty zdobyte w 4 z 5 ww. regat /w przypadku startu w 5 regatach – 1 najgorszy wynik odrzuca się/.
Za zdobyte miejsce w regatach sternik otrzymuje następującą ilość punktów:

Miejsce

Punkty

1.

20

2.

19

3.

18

4.

17

5.

16

6.

15

7.

14

8.

13

9.

12

10.

11

……..

20.

1

30.

1

Punkty zdobywa sternik w danej klasie. Nie będą sumowane punkty zdobyte przez sternika w różnych klasach.
Regaty w danej klasie będą uznane i punktowane, gdy weźmie w nich udział min. 3 jachty.
Klasyfikowani są sternicy, którzy uzyskali punkty w minimum dwóch imprezach cyklu.
Organizatorzy poszczególnych regat pucharowych mogą wprowadzić dodatkowo inne klasy /grupy jachtów/ np.: Open, Sport, Omega, … . Klasy te mogą być uznane za pucharowe w przyszłym sezonie.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonaną przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
Zgłoszenie jachtu do regat może zostać przyjęte po przedstawieniu komisji sędziowskiej następujących dokumentów zawodników i jachtu:
Patent wymagany dla prowadzenia jachtu danej klasy;
Polisa ubezpieczenia OC;
Zgoda PZŻ na reklamy indywidualne;
Dowód rejestracyjny i/lub certyfikat lub świadectwo pomiarowe jachtu.
Jachty uczestniczące w regatach muszą posiadać licencję PZŻ na reklamy odpowiadające wymaganiom kategorii C wg Kodeksu reklamowania ISAF. Licencja na reklamy indywidualne musi być okazana podczas procedury zgłoszenia do regat.
Jachty uczestniczące w regatach mają obowiązek nosić reklamy wymagane przez organizatora. Zasady noszenia reklam firm sponsorujących regaty przez jachty uczestniczące w regatach określa organizator w zawiadomieniu o regatach.
Zarząd Stowarzyszenia Puchar Soliny
Rzeszów, 05.04.2018 r.

XVI EDYCJA PUCHARU SOLINY 2018 - REGULAMIN NAGRODY GŁÓWNEJ
Przedmiot losowania (nagroda główna):
jacht typu Skiff z pełnym wyposażeniem i żaglami
Fundator:
Stowarzyszenie Puchar Soliny
Cel fundacji:
propagowanie żeglarstwa turystyczno - sportowego wśród wszystkich żeglarzy pływających po Jeziorze Solińskim.
Czas i miejsce losowania:
27.10.2018 r. na uroczystej gali zakończenia XVI edycji Pucharu Soliny 2018
Charakter losowania:
losowanie jawne z udziałem Komisarza Losowania .

Regulamin:

§ 1

Losowanie nagrody głównej jest zależne od wyników XVI edycji Pucharu Soliny 2018.

Zwycięzcy regat w każdej z 5 klas otrzymują dodatkowo 3 losy

Sternicy, którzy zajęli 2 miejsce w każdej z 5 klas otrzymują dodatkowo 2 losy

Sternicy, którzy zajęli 3 miejsce w każdej z 5 klas otrzymują dodatkowo 1 los

Pozostali uczestnicy, którzy spełnili warunek § 2 pkt.1 otrzymują 1 los

§ 2

W losowaniu bierze udział sternik jachtu, który został sklasyfikowany w 3 z 5 regat XVI Edycji Pucharu Soliny 2018 i osobiście uczestniczy w losowaniu nagrody głównej.

Lista wszystkich sterników, którzy spełnili warunek § 2 pkt.1 zostanie opublikowana na stronie Pucharu Soliny.

§ 3

Losowanie odbędzie się na gali z okazji zakończenia XVI Edycji Pucharu Soliny 2018. Losowanie ma charakter jawny.

§ 4

W trakcie losowania każdy z uprawnionych sterników otrzyma plakietkę ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz zamykaną "piłeczkę” /ew. kopertę/.

Plakietkę należy włożyć do piłeczki.

Piłeczkę z plakietką wrzucić do specjalnie przygotowanego szklanego naczynia

Piłeczki zostaną wymieszane.

Losowanie jawne przez "sierotkę" wyłoni właściciela nagrody głównej.

Zarząd Stowarzyszenia Puchar Soliny

Rzeszów, 05.04.2018 r.

Back to top