ZARZĄD KOZŻ

Prezes

Jagoda Janusz

Wiceprezes d/s organizacyjnych

Czech Andrzej

Wiceprezes d/s szkolenia i żeglarstwa morskiego

Łącki Tomasz

Wiceprezes d/s sportu

Wilk Jan

Wiceprezes d/s turystyki

Łapka Adam

Wiceprezes d/s inwestycji

Menio Arkadiusz

Sekretarz

Guzik Liliana

Skarbnik

Drwięga Wacław

Członek

Rydzik Andrzej

Członek

Adamski Zdzisław

Członek

Dmitrzak Marek

Honorowy Dożywotni Członek Zarządu

Rak Jerzy

Honorowy Dożywotni Członek Zarządu

Grzebień Kazimierz

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Walatek Zdzisław

Członek

Bąk Grzegorz

Członek

Śliwa Benedykt

 KOMISJA DYSCYPLINARNA

Przewodniczący

Stasiczak Jerzy

Członek

Kędzior Przemysław

Członek

Wajcowicz Marek