Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski

ul. Równa 26, 38-610 Polańczyk,
telefon: 604 246 569
Nip - 684 186 42 51   KRS 0000066211
nr konta: 
Bank PEKAO S.A. 03 1240 2340 1111 0010 9218 6597

DOKUMENTY

Pobrane oświadczenia należy wydrukować i wypełnione dostarczyć Kierownikowi Wyszkolenia Żeglarskiego w dniu rozpoczęcia obozu.

ZGODA OPIEKUNA NA POBYT NA OBOZIE

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA OBOZU

Umiejętność pływania nie jest wymagana, stanowi jedynie informację dla instruktora.Wymagane jest podanie danych tylko jednego rodzica/opiekuna.

Dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia jest konieczne aby przyjąć uczestnika na obóz.

Pobierz

Pobierz