23 sierpnia 2022

 REJS Z OKAZJI 26 LECIA  BIESZCZADZKIEGO TOWARZYSTWA ŻEGLARSKIEGO  

„O Puchar Komandora Bieszczadzkiego Towarzystwa Żeglarskiego w Polańczyku” 

 

Organizator: 

Bieszczadzkie Towarzystwo Żeglarskie z siedzibą w  Polańczyku 

tel/fax biuro 13 46 66 138 /  604 24 65 69.; www.kozz.pl 

 

1.Rejs zostanie rozegrany w Polańczyku w dniu 27 sierpnia 2022 roku  

            Biuro regat: Ośrodek KOZŻ w Polańczyku ul. Równa 26  

 

2. Przeprowadzenie rejsu odbędzie się zgodnie z  niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją Żeglugi. 

 

3.  Rejs posiada licencję Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. 

 

4.  Regaty zostaną rozegrane w klasach: 

        1.T-3 - NARWISTE, 

        2.OPEN - SPOKOJNE  

Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za ważne ustala się na trzy (3). 

 

5. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w biurze regat w dniu 27 sierpnia 2022r. w godzinach 9:00 -  11:00 na drukach dostarczonych przez organizatora.  

 

6.Zgłoszenia można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kozz.pl  do godz.09:00 dnia 27 sierpnia br. Zgłoszenia przysłane drogą elektroniczną uzyskują status aktywnych z   chwilą wniesienia opłaty startowej w biurze regat do godz. 11:00.    

 

7. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna dla zawodników  po zgłoszeniu się do regat. 

 

8. Wpisowe do regat wynosi 50 zł od jachtu oraz 10 zł od członka załogi. 

 

9.Uroczyste otwarcie regat o godz. 11:00           

 

10.Odprawa sterników  - zapoznanie z prognozą pogody godz. 11:10 

 

11. Planowany start do rejsu o godz. 11:30 

 

13. Jacht zgłoszony do regat winien posiadać widoczne znaki identyfikacyjne. 

 

14. Nagrody:  Sternicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują dyplomy i puchary Pozostali sternicy otrzymują dyplomy. 

 

15.Załogi uczestniczące w rejsie mają obowiązek przestrzegania przepisów Żeglugowych: 

a. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz.43 z 2001 r.) 

b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków 

bezpieczeństwa osób ... uprawiających sporty wodne.(Dz. U. nr 57, poz.358 z 1997 r.). 

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów 

Żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072 z 2003 r.) 

d. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9.kwietnia 2013r.w sprawie uprawiania turystyki wodnej  (Dz.u. z 16.04.2013r. poz.460 ) 

 

16. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia ("obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w rejsie. 

 

17. Na jachcie, podczas rejsu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. 

 

18. Zgłaszająca się do rejsu załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez 

organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat. 

 

19. Wszyscy uczestnicy biorą udział w rejsie na własną odpowiedzialność. Żadna  z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w rejsie. 

 

20.Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC.  

 

21. Rejs sędziuje  Pan Kazimierz Grzebień.

 

PREZES                                       

Bieszczadzkiego Towarzystwa  Żeglarskiego

J a n  W i l k                                  

 

Informacje: Wszyscy uczestnicy biorą udział w rejsie otrzymają okolicznościowe garnuszki ceramiczne. 

Po powrocie z Jeziora uczestników rejsu  organizator zapewnia gorący posiłek i napoje. 

Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 16:00  

Po ogłoszeniu wyników odbędzie się rozdanie pucharów, dyplomów, nagród i żeglarski wieczór integracyjny, prowadzony przez  zespół muzyczny przy tradycyjnym ognisku żeglarskim. 

Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski

ul. Równa 26, 38-610 Polańczyk,
telefon: 604 246 569
Nip - 684 186 42 51   KRS 0000066211
nr konta: 
Bank PEKAO S.A. 03 1240 2340 1111 0010 9218 6597

Telefony alarmowe

Bieszczadzkie WOPR / WOPR

 607 112 112 601 100 100

Terminy szkoleń 2024:

27.04 - 05.05 - intensywne, egzamin 05.05

11.05 - 02.06 - weekendowe, egzamin 02.06

19.06 - 28.06 - rezerwacja, egzamin 28.06

29.06 - 07.07 - stacjonarne, egzamin 07.07

13.07 - 21.07 - stacjonarne, egzamin 21.07

27.07 - 04.08 - stacjonarne, egzamin 04.08

10.08 - 18.08 - stacjonarne, egzamin 18.08

31.08 - 22.09 - weekendowe, egzamin 22.09