20 sierpnia 2023

 REJS Z OKAZJI 27 LECIA  BIESZCZADZKIEGO TOWARZYSTWA ŻEGLARSKIEGO

  

O Puchar Komandora Bieszczadzkiego Towarzystwa Żeglarskiego w Polańczyku”

 

Organizator:

 

Bieszczadzkie Towarzystwo Żeglarskie z siedzibą w  Polańczyku

tel/fax biuro 13 46 66 138 / 604 24 65 69.; www.kozz.pl

 

1.Rejs zostanie rozegrany w Polańczyku w dniu 26 sierpnia 2023 roku

            Biuro regat: Ośrodek KOZŻ w Polańczyku ul. Równa 26

2. Przeprowadzenie rejsu odbędzie się zgodnie z  niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją Żeglugi.

3.  Rejs posiada licencję Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

4.  Regaty zostaną rozegrane w klasach:

1.T-3 - NARWISTE,

2.OPEN - SPOKOJNE

Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za ważne ustala się na trzy (3).

5. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w biurze regat w dniu 26 sierpnia 2023r. w godzinach 9:00 -  11:00 na drukach dostarczonych przez organizatora.

6.Zgłoszenia można składać drogą elektroniczną na adres e-meil: kontakt@kozz.pl  do godz.09:00 dnia 26 sierpnia br. Zgłoszenia przysłane drogą elektroniczną uzyskują status aktywnych z   chwilą wniesienia opłaty startowej w biurze regat do godz. 11:00.   

7. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna dla zawodników  po zgłoszeniu się do regat.

8. Wpisowe do regat wynosi 80 zł od jachtu oraz 10 zł od członka załogi.

9.Uroczyste otwarcie regat o godz. 11:00          

10.Odprawa sterników  - zapoznanie z prognozą pogody godz. 11:10

11. Planowany start do rejsu o godz. 11:30

13. Jacht zgłoszony do regat winien posiadać widoczne znaki identyfikacyjne.

14. Nagrody:  Sternicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują dyplomy i puchary Pozostali sternicy otrzymują dyplomy.

 

18.Załogi uczestniczące w rejsie mają obowiązek przestrzegania przepisów Żeglugowych:

a. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz.43 z 2001 r.)

b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków

bezpieczeństwa osób ... uprawiających sporty wodne.(Dz. U. nr 57, poz.358 z 1997 r.).

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów

Żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072 z 2003 r.)

d. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9.kwietnia 2013r.w sprawie uprawiania turystyki wodnej
(Dz.u. z 16.04.2013r. poz.460 )

 

15. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia ("obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w rejsie.

 

16. Na jachcie, podczas rejsu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat.

 

17. Zgłaszająca się do rejsu załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez

organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.

 

18. Wszyscy uczestnicy biorą udział w rejsie na własną odpowiedzialność. Żadna
z czynno
ści wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w rejsie.

 

19.Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC.

 

20. Rejs sędziuje  Pan Kazimierz Grzebień.                                                                             

                                                               PREZES
                                                                                      Bieszczadzkiego Towarzystwa  Żeglarskiego                        

                                     

                                                                                                                          J a n  W i l k

 

Informacje:

Po powrocie z Jeziora uczestników rejsu  organizator zapewnia gorący posiłek i napoje.

Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 16:00

Po ogłoszeniu wyników odbędzie się rozdanie pucharów, dyplomów, nagród i żeglarski wieczór integracyjny, prowadzony przez  zespół muzyczny przy tradycyjnym ognisku żeglarskim.

 

Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski

ul. Równa 26, 38-610 Polańczyk,
telefon: 604 246 569
Nip - 684 186 42 51   KRS 0000066211
nr konta: 
Bank PEKAO S.A. 03 1240 2340 1111 0010 9218 6597

Telefony alarmowe

Bieszczadzkie WOPR / WOPR

 607 112 112 601 100 100

Terminy szkoleń 2024:

27.04 - 05.05 - intensywne, egzamin 05.05

11.05 - 02.06 - weekendowe, egzamin 02.06

19.06 - 28.06 - rezerwacja, egzamin 28.06

29.06 - 07.07 - stacjonarne, egzamin 07.07

13.07 - 21.07 - stacjonarne, egzamin 21.07

27.07 - 04.08 - stacjonarne, egzamin 04.08

10.08 - 18.08 - stacjonarne, egzamin 18.08

31.08 - 22.09 - weekendowe, egzamin 22.09