20 czerwca 2024

ZAWIADOMIENIE 49 EDYCJA REGAT o„ Błękitną Wstęgę Jeziora Solińskiego-2024r.”

Organizator:

Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski z siedzibą w  Polańczyku

tel/fax biuro 13 46 66 138 / 604 24 65 69.; www.kozz.pl

 

1.Regaty zostaną rozegrane w Polańczyku w dniu 29 czerwca 2024 roku

            Biuro regat: Ośrodek KOZŻ w Polańczyku ul. Równa 26

2.  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi żeglarstwa 2021 - 2024  World Sailing., niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją Żeglugi.

3.Regaty posiadają licencję Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

4.Regaty zostaną rozegrane zgodnie z zasadami BŁĘKITNEJ WSTĘGI .

5.Start wszystkich jachtów wspólny - bez podziału na klasy z możliwością używania genuy , genakera lub spinakera w każdej klasie.

6. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane  od sterników w biurze regat w dniu 29 czerwca 2024r. w godzinach 8:30 -  11:00 na drukach dostarczonych przez organizatora .

7. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna dla zawodników  po zgłoszeniu się do regat.

8. Wpisowe do regat wynosi 60 zł od jachtu oraz 20 zł od członka załogi.

9. Uroczyste otwarcie regat i odprawa sterników odbędzie  o  godz. 11:00 .

10. Planowany start do wyścigu  o godz. 12:00

11. Przewiduje się rozegranie jednego wyścigu , długość trasy uzależniona od warunków pogodowych i siły wiatru.

12. Jacht zgłoszony do regat winien posiadać widoczne znaki identyfikacyjne.

13. Dla zwycięzcy regat, nagrodą będzie  „BŁĘKITNA WSTĘGA” ,  puchar

i dyplom .

Pozostali sternicy  otrzymają dyplomy pamiątkowe.

14.Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów Żeglugowych:

a. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz.43 z 2001 r.)

b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków

bezpieczeństwa osób ... uprawiających sporty wodne.(Dz. U. nr 57, poz.358 z 1997 r.).

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów

Żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072 z 2003 r.)

d. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9.kwietnia 2013r.w sprawie uprawiania turystyki wodnej
(Dz.u. z 16.04.2013r. poz.460 )

 

15. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia ("obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.

 

16. Na jachcie, podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona i nie więcej ile przewiduje dokumentacja-konstrukcja łodzi.

 Cala załoga ma być zabezpieczona w środki wypornościowe.

 

17. Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez

organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

21.Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

22.Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów lub sterników zgłoszonych do regat na minimum 50.000 zł. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.

 

23.Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania aktualnych przepisów Żeglugowych.

 

24. Rejs sędziuje  Pan Ryszard Kuta .

Sędzia pomocniczy techniczny Pan Zygmund Kaczmarek.         

                                                                            

Wiceprezes ds. sportu
Krośnieńskiego Okręgowego Związku  Żeglarskiego 

 J a n  W i l k

 

 

Informacje:   601 819 509

Informacje:

Po powrocie z Jeziora uczestników rejsu  organizator zapewnia gorący posiłek i napoje.

Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 16:30

 

Ogłoszenie wyników nastąpią na stronach internetowych

Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski

ul. Równa 26, 38-610 Polańczyk,
telefon: 604 246 569
Nip - 684 186 42 51   KRS 0000066211
nr konta: 
Bank PEKAO S.A. 03 1240 2340 1111 0010 9218 6597

Telefony alarmowe

Bieszczadzkie WOPR / WOPR

 607 112 112 601 100 100

Terminy szkoleń 2024:

27.04 - 05.05 - intensywne, egzamin 05.05

11.05 - 02.06 - weekendowe, egzamin 02.06

19.06 - 28.06 - rezerwacja, egzamin 28.06

29.06 - 07.07 - stacjonarne, egzamin 07.07

13.07 - 21.07 - stacjonarne, egzamin 21.07

27.07 - 04.08 - stacjonarne, egzamin 04.08

10.08 - 18.08 - stacjonarne, egzamin 18.08

31.08 - 22.09 - weekendowe, egzamin 22.09